Teorie

Abdullah Öcalan

Abdullah Öcalan je předním teoretikem kurdské radikální levice. Přestože se na západě spojuje hlavně s ozbrojeným bojem proti tureckému státu, aktuálnější jsou jeho teze formující koncept takzvaného demokratického konfederalismu: rovnostářské, demokratické a na státu nezávislé společnosti budované zdola.


Tento text je shrnutím Öcalanových idejí publikovaných v době, kdy autor již desítky let sedí v tureckém ostrovním vězení. Vůbec první české vydání přináší vhled nejen do teorie demokratického konfederalismu, ale také k Öcalanovu chápání historie, ekologie a genderu. Materiál doplňujeme biografickým okénkem a poznámkovým aparátem pro ty, kteří dosud neměli příležitost se s kurdskou revoluční politikou blíže seznámit.

Přeložil, vydal, doslovem a poznámkami opatřil Výbor na obranu revoluce v Rojavě. 48 stran A5. Doporučená cena na pokrytí nákladů 50 Kč.

Kde brožuru seženete?

  • infoPavlač (Roháčova 20, Praha 3 – Žižkov)
  • Roleta39 (Řehořova 33/39, Praha 3 – Žižkov)
  • Tři ocásci (Tř. kpt. Jaroše 18, Brno)
  • Antikvariát Černý pes (Sedláčkova 20, Plzeň)

Pokud nemáte možnost si pro publikaci zajít osobně, napište nám a na doručení se dohodneme.

Brožura je nově dostupná také zdarma ke stažení ve formátu PDF:

Anglicky

Připravujeme.

Murray Bookchin

Jedním z inspiračních zdrojů kurdského emancipačního hnutí je Murray Bookchin: především na Západě nepřehlédnutelný teoretik sociální ekologie i zeleného anarchismu. Bookchinovo volání po decentralizované, svobodné, racionální a trvale udržitelné společnosti se stalo stavebním kamenem demokratického konfederalismu, tedy politického směru uváděného do praxe v Rojavě.


Česky

📕 BOOKCHIN, Murray – Populační mýtus
📕 BOOKCHIN, Murray – Co je sociální ekologie
📕 BOOKCHIN, Murray – Historie, Civilizace a Pokrok
📕 BOOKCHIN, Murray – Sociální ekologie a dialektické myšlení
📕 BOOKCHIN, Murray – Sociální anarchismus nebo anarchismus jako životní styl

Anglicky

📕 BOOKCHIN, Murray – Thoughts on Libertarian Municipalism
📕 BOOKCHIN, Murray – Post-Scarity Anarchism
📕 BOOKCHIN, Murray – The Meaning of Confederalism
📕 AK Press – Bookchin’s Social Ecology and Communalism
📕 ed. BIEHL, Janet – The Murray Bookchin Reader

David Graeber

V září 2020 nás opustil David Graeber: přední teoretik současného anarchismu, antropolog a autor bezpočtu zajímavých prací v čele s monumentální knihou Dluh: prvních 5000 let. Graeber opakovaně vystupoval na obranu Rojavy, v jejíchž snahách o udržení demokratického konfederalismu viděl jak fascinující potenciál, tak ozvěnu úsilí španělských demokratických a levicových sil v boji proti francovskému fašismu třicátých let. Shrnout stručně Graeberovu akademickou i aktivistickou práci je takřka nemožné – raději do ní přinášíme přímý vhled. Níže najdete rozličné odborné texty, eseje, sborníky z konferencí a celé knihy věnované rojavské tématice, do nichž Graeber přispěl či k nim napsal předmluvu.


Česky

📕 GRAEBER – Šok z vítězství
Věčně aktuální a obecně platná esej Davida Graebera z roku 2007. Pojednává o schopnosti autonomních hnutí stanovovat si cíle a hodnotit jejich naplnění. Uvedená verze je zkrácenou verzí překladu, který publikovalo nakladatelství Broken Books v knize Revoluce naopak.

📕 GRAEBER – Tyranova kazatelna
Kratší esej pojednávající o násilí, ukrutnosti a agresivitě.

Anglicky

📕 GRAEBER, WENGROW – How to change the course of human history
Antropologicko-politický esej narušující zavedenou představu o prehistorii, zemědělské revoluci a lidském pokroku.

📕 GRAEBER, WENGROW – Farewell to ‘childhood of man’ ritual, seasonality and origins of inequality
Práce Davida Graebera a profesora komparativní archeologie Davida Wengrowa publikovaná v odborném žurnálu Královského antropologického institutu Velké Británie a Irska.

📕 GRAEBER – Anthropology and rise of professional-managerial class
Práce publikovaná v odborném časopise Journal of Ethnographic Theory.

📕 GRAEBER – Turning Modes of Production Inside Out
Práce publikovaná v odborném žurnálu Critique of Anthropology s plným názvem „Turning Modes of Production Inside Out: Or, Why Capitalism is a Transformation of Slavery“.

📕 GRAEBER – Direct Action, an Ethnography
Obsáhlá kniha pojednávající z etnografické perspektivy o hnutích přímé akce. Vydáno u AK Press.

📕 GRAEBER – On moral grounds of economic relations – Maussian approach
Práce publikovaná roku 2014 v odborném časopisu Journal of Classical Sociology. Graeber se na zhruba deseti stranách věnuje fenoménu darování i výměny či tomu, co označuje za každodenní komunismus.

📕 GRAEBER – The New Anarchists
Esej pojednávající o anarchistickém hnutí a vysvětlující kupříkladu princip tzv. prefigurativní politiky.

📕 GRAEBER – Fragments of Anarchist Anthropology
Delší práce pojednávající, jak název napovídá, o možnostech a perspektivách anarchistického výzkumu.

📕 GRAEBER – Dead zones of the imagination
Práce publikovaná v odborném časopisu Journal of Ethnographic Theory. Graeber se v ní zabývá problematikou struktuálního násilí i svým tradičním tématem byrokracie.

📕 KNAPP, FLACH, AYBOGA – Revolution in Rojava
Kniha popisuje rojavskou politickou teorii, praxi i širší situaci tamějšího emancipačního projektu. Jedná se o jednu z prvních podobně komplexních tématických prací, jež vyšla v roce 2016 s předmluvou Davida Graebera.

📕 ANDERSON – An Homage to David Graeber and to the Transformative Power of the Imagination
Esej amerického akademika Jamese Andersona shrnující na zhruba patnácti stranách práci a odkaz nedávno zesnulého anarchistického teoretika Davida Graebera. Původně vydal Institut anarchistických studií (IAS).

📕 NetworkAQ – Challenging Capitalist Modernity II
📕 NetworkAQ – Challenging Capitalist Modernity III
📕 IIFAO – Building free life – Dialogues with Öcalan
📕 ÖCALAN – Civilization – Age of Masked Gods and Disguised Kings