Vychází Demokratický konfederalismus!

Výbor na obranu revoluce v Rojavě vydává první publikaci!

Text je shrnutím idejí Abdullaha Öcalana. Předního teoretika kurdské radikální levice, který se na Západě spojuje hlavně s bojem proti Turecku, byť aktuálnější jsou jeho teze demokratického konfederalismu: rovnostářské, demokratické, na státu nezávislé společnosti 🌱

Vůbec první české vydání brožury přináší vhled jak do této politické teze, tak Öcalanova chápání historie, ekologie či genderu. Materiál jsme doplnili předmluvou, životopisným okénkem i poznámkovým aparátem pro ty, kteří se s kurdskou revoluční politikou dosud neměli příležitost seznámit. S publikací se potkáte, když v neděli 20. 6. 2021 navštívíte pražský Anarchistický festival knihy, budoucí možnosti nákupu upřesníme.

Vydání by každopádně nebylo možné bez všech skvělých lidí, kteří nám přispěli na různých benefičních akcích. Moc vám děkujeme, jste skvělí 💚