20220103-20211222-sdf-png7f78b6-image-jpeg300949-image

Syrské demokratické síly (SDF) v roce 2021 podnikly 115 operací proti ISIS

Mediální centrum Syrských demokratických sil (SDF) zveřejnilo bilanci operací vedených proti ISIS v roce 2021.

Podle bilance bylo v průběhu roku provedeno 115 bezpečnostních operací proti ISIS a bylo rozbito 93 teroristických buněk a zatčeno 802 jejich členů, podezřelých osob a spolupracovníků ISIS.

Bilance, kterou SDF zveřejnila v pondělí, obsahuje následující údaje:

„V roce 2021 vyvrcholilo úsilí našich jednotek SDF mnoha vítězstvími nad teroristickými buňkami Dáeše (ISIS) na severu a východě Sýrie. Naše síly zmařily mnoho potenciálních teroristických činů a plánů Dáeše dříve, než byly uskutečněny. Kromě toho zmařily mnoho teroristických operací v jejich závěrečné fázi, rozbily mnoho teroristických buněk a zatkly jejich členy. Díky ostražitosti našich sil, které v průběhu roku provedly nespočet přepadových operací proti ohniskům Daeše zejména na syrsko-irácké hranici a v pouštních oblastech, bylo taktéž včas odhaleno a zneškodněno mnoho sabotážních výbušných zařízení.

Operace našich sil proti Daeši byly v roce 2021 zásadnější než kdy jindy, protože vůdci a členové této teroristické organizace se snažili reorganizovat a sladit své teroristické akce s útoky turecké okupační armády na sever a východ Sýrie a využít zaneprázdněnosti našich vojenských rad při obraně této oblasti.

Naše ozbrojené síly a bezpečnostní složky efektivně spravovaly složky vedené na osoby podezřelé či usvědčené ze spolupráce s Daešem a zamezily mnoha pokusům o útěk z vězení, ukončily mnoho trestných činů a možných teroristických útoků v táboře al-Hol, nejnebezpečnějším ohnisku Daeše, tím, že v březnu provedly ve spolupráci se silami vnitřní bezpečnosti přepadovou operaci s cílem vypátrat tamější teroristické buňky, což vedlo k zatčení desítek teroristů.

Našim silám se podařilo zlikvidovat mnoho prostředí, které teroristickou činnost Daeše umožňovaly a zabránit tak Daeši v přístupu k místnímu obyvatelstvu za účelem jeho vydírání, přičemž se podařilo obnovit důvěru obyvatelstva v místech, kde Daeš působil. S pomocí zástupců Autonomní správy a názorových vůdců komunity naše síly a soudní orgány Autonomní správy na severu a východě Sýrie zabránit zatažení desítek mladých lidí do teroristických struktur.

Také jsme provedli mnoho rozsáhlých přepadových operací s cílem vystopovat teroristické buňky na irácko-syrské hranici, jako například operaci ve Wádí al-Adží, která vedla ke zničení velkého množství jeskyní používaných vůdci této teroristické organizace k maskování a ukrývání zbraní a výbušnin.

Dne 4. února 2021 provedly naše síly rozsáhlou přepadovou operaci s cílem vypátrat vrahy Saady al-Hermase, společného předsedy městské rady Tal Ashyer, a Hind al-Khudaira, společného místopředsedy městské rady. Operace vyvrcholila zatčením teroristů, kteří teroristický čin naplánovali a spáchali. Tato operace byla jednou z nejúspěšnějších odvetných akcí našich sil v uplynulém roce.

Toto jsou výsledky operací, které jsme provedli sami či ve spolupráci s mezinárodní koalicí proti Daeši na severu a východě Sýrie v roce 2021:

  • Celkový počet operací našich sil a společných bezpečnostních operací proti Daeši: 115
  • Zneškodněno 93 teroristických buněk
  • 802 zatčených členů teroristických buněk, spolupracovníků Daeše a osob ze spolupráce podezřelých
  • 8 teroristů bylo během operací zabito
  • 47 útoků bylo zmařeno v závěrečné fázi
  • Podařilo se odhalit a zmařit 16 velkých teroristických plánů, včetně plánu útoku na věznici al-Hasaka.
  • Bylo zněškodněno 87 výbušných zařízení a pastí nastražených Daešem

Naše síly, které poskytly tisíce svých bojovníků a bojovnic, z nichž mnoho v bojích při osvobozování regionu a celého světa od hrozby a terorismu Daeše padlo či bylo zraněno, tímto strvzují svůj záměr pokračovat v boji proti terorismu a prohlašují, že jsou odhodlány nadále spolupracovat se silami Mezinárodní koalice proti Daeši. Současně zdůrazňujeme, že pokud má být dosaženo spravedlnosti a zajištění odškodnění obětí, je třeba zvýšit podporu našich sil, zejména pokud jde o zřízení mezinárodního tribunálu, který by soudil zločince Daeše, kteří se aktuálně nachází ve věznicích v severní a východní Sýrii.

Varujeme před selháním mezinárodního společenství při pomoci komunitě, která byla postižena během vlády ISIS v regionu nejvíce, zejména na nedostatečné úsilí o obnovu tohoto regionu. Současně zdůrazňujeme závažnost napětí vyvolaného útoky Turecka proti našim regionům, které má přímý dopad na náš boj proti buňkám ISIS, a to ve světle zpráv potvrzujících, že Turecko umnoho vůdců a členů této teroristické organizace ukrýva v oblastech, které okupují jeho žoldnéřské frakce v severní a východní Sýrii.

Skutečnost, že k tureckým útokům dochází právě během vítězství našich sil nad teroristickými buňkami Daeše svědčí o zlovolném záměru Turecka bránit našemu protiteroristickému úsilí.“


Zdroj: https://anfenglish.com/rojava-syria/sdf-carried-out-115-operations-against-isis-in-2021-57273