photo5337093947794766367-1024x595

Stojíme na straně demokratické společnosti!

Prohlášení RiseUp4Rojava na ruskou invazi na Ukrajinu, které podepisujeme.


Vycházíme z hnutí, které vybudovalo Rojavu, a proto stojíme pevně v solidaritě s těmi, kteří tvoří to, co by Rêber Apo definoval jako „demokratickou společnost“ nebo „morální a politickou společnost“. Jsou to ty části společnosti, které se brání rasistickým, patriarchálním a státním útokům, jež podniká kapitalistická modernita s cílem homogenizovat různé národy v našich komunitách. Solidarita mezi národy, které tvoří demokratickou společnost, je stejně jako sebeobrana jedním z hlavních pilířů, na nichž byla postavena rojavská revoluce. Pokud je napadena něčí komunita, místo, kde žijete a máte své kořeny, má demokratická společnost právo na sebeobranu. To je pro naše hnutí prvořadé.

Stojíme tedy na straně kamarádů a kamarádek, jako jsou skupiny Rev Dia či Výbor odporu, kteří na Ukrajině brání své komunity před útokem ruského národního státu a jeho válečné mašinerie. Podporujeme je v jejich boji proti vojenské agresi dnes, stejně jako v boji proti fašistickým pouličním gangům – včera i zítra.

Stát na straně demokratické společnosti znamená také stát na straně lidí v Rusku, kteří povstávají proti imperialistické válce a kteří protestují tváří v tvář masivním represím ze strany ruského státu. Zejména v době válečné propagandy – jak v Rusku, tak ve státech Západu – je naší povinností podporovat lidi, kteří bojují za solidaritu demokratické společnosti.

Naším úkolem je povstat proti imperialistickým mocnostem, které vedou války, a trvat na právu na sebeobranu morální a politické společnosti na Ukrajině, stejně jako kdekoli jinde!

Stojíme na straně demokratické společnosti. Nestojíme za národním státem.

Národní stát má svou vlastní logiku, která není totožná s logikou lidu. Pamatujeme si, jak ukrajinský národní stát zachránil turecký program bezpilotních letounů, když svět v roce 2019 zastavil vývoz jejich základních dílů. Víme, že turecko-ukrajinská spolupráce „Černomořský štít“ zalepila dodávky motorů pro dron TB2, který je dodnes schopen masově zabíjet naše kamarády, předáky a civilisty v Kurdistánu. Tyto druhy „spolupráce“, stejně jako imperialistické nástroje používané NATO nebo OSKB (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti), jsou celosvětově nasazovány na úkor demokratické společnosti. Vězí to v podstatě národních států, které tvoří organizační základ kapitalistické modernity.

Tento postoj, tedy nebýt na straně národního státu, ale na straně lidu demokratické společnosti bez ohledu na hranice – ať už na Ukrajině, v Rusku, Kurdistánu nebo Chiapasu –, musí mít v naší analýze tohoto i dalších konfliktů prioritu. Ukazuje nám cestu k budoucnosti bez vraždění ve jménu kapitalistických zemí – cestu ve jménu míru, svobody a solidarity. Spojuje naše boje do společného zápasu proti kapitalistické modernitě a mocenským hrám imperialistických sil.

V tomto ohledu sdílíme mnohé z názorů, které v prohlášení předložili naši přátelé ze zapatistického hnutí. Přečtěte si ho, abyste tomuto typu analýzy hlouběji porozuměli: „Po boji nezůstane žádná země.“


Zdroj: https://www.afed.cz/text/7625/stojime-na-strane-demokraticke-spolecnosti