Jak můžete podpořit revoluci v Rojavě?

Mezi 1. a 8. listopadem 2020 jsme se připojili k mezinárodním akčním dnům pro Rojavu, ke kterým vyzvala platforma Rise Up 4 Rojava. Vzhledem k současné zdravotní situaci jsme se rozhodli každý den sdílet informace o jednom projektu, který lze podpořit na dálku.

Souhrn možností jak rojavskou revoluci podpořit i jinak než nyní nemožnými masovými akcemi v ulicích, naleznete v tomto příspěvku.


🌱💧 Make Rojava Green again 🌳🐾

Make Rojava Green Again je kampaň Internacionalistické komuny a Výboru pro ekologii v kantonu Cizire zaměřující se na jeden z hlavních pilířů rojavské revoluce: ekologii a ochranu životního prostředí.

Zapojení lidé vybudovali akademii s ekologickým vzděláváním, věnují se zalesňování poničených oblastí a povodí, vysazování sadů a zeleninových zahrad i přechodu na obnovitelné zdroje energie. Čistí vodní toky separací odpadu, aby byla voda využitelná na zavlažování zemědělských plodin, a podílí se na ochraně zvířat prostřednictvím zákazu intenzivního rybolovu a lovu ve znovuzalesněných oblastech.

Jejich úloha ale není lehká. Přestože téměř v každém kantonu existuje výbor pro ekologii, není zde zatím dostatek expertů, funkční infrastruktury a environmentálního uvědomění u veřejnosti.

Po několik dekád byli místní lidé nuceni migrovat za špatně placenou prací do větších měst, která byla zaměřená na maximální vysávání přírodních zdrojů a intenzivní zemědělství. Tyto překážky se projekt snaží překonávat prostřednictvím vzdělávacích programů, které pomáhají lidem překonat odcizení od přírody i od sebe samých a poskytují jim zdroje podporující samozásobitelství a rozvoj rojavské samosprávy. Za tímto účelem funguje například lesní školka v táboře Internacionalistické komuny.

Jak pomoci?

V současné době chybí projektům experti v oblasti ekologie, environmentální inženýři a technici i lidé s vědomostmi o ekologickém zemědělství, obnovitelných zdrojích, recyklování vody nebo další znalosti využitelné v ekologických projektech. Pokud takové znalosti máš a chceš je sdílet nebo znáš někoho dalšího, kontaktuj Make Rojava Green Again na makerojavagreenagain@riseup.net.

Projekt můžeš podpořit i příspěvkem na: nolog.link/s/r2cYGC

…nebo sdílením informací o aktivitách Make Rojava Green Again a jejich materiálů 💚

Kniha Make Rojava Green Again: nolog.link/s/koYBQV

Kniha o sociální ekologii a demokratickém konfederalismu: nolog.link/s/FcArJG

Newsletter: nolog.link/s/QyFsr


🚑👩‍⚕️ Kurdský červený půlměsíc – Heyva Sor a Kurd 👨‍⚕️🩹

Heyva Sor (…) dává jistotu, že si nesebere tašky a neodjede, když věci začnou být těžké.

anarchistický dobrovolník na místě

Kurdský červený půlměsíc je organizace, která pokrývá humanitární potřeby severovýchodní Sýrie, a tedy i autonomního území Rojavy. Zůstává jedinou lokální jistotou a ve všech ohledech plnohodnotnou zdravotnickou strukturou. Pokrývá zdravotnické potřeby, logistiku terénní pomoci, poskytuje vzdělávací kurzy a spravuje několik uprchlických táborů. Neobejde se tedy bez obrovského množství zdravotníků a dobrovolníků.

Funguje pouze z finančních a materiálních příspěvků, které jsou sbírané prostředictvím sesterských organizací s kancelářemi v EU a Sýrii. Ale neobešel by se také bez dobrovolníků/ic schopných riskovat vlastní život v situacích, kdy musí čelit bombardování a přestřelkám na frontě. Působí na úrovni desítek měst, vesnic a dalších místních lokalit.

Přestože se stejně jako mezinárodně uznávaný Červený kříž hlásí k humanitním hodnotám univerzálního lidství, na jehož principech poskytuje pomoc každému člověku bez ohledu na třídu, rasu či náboženské a politické přesvědčení, bývá okrádán o zdroje politiky, kteří neuznávají etnickou a územní suverenitu Rojavy.

Kurdský červený půlměsíc nebyl přijat do mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRCS), čímž je de facto podporována turecká agrese. Organizace zároveň přichází o zásadní možnost financovat své aktivity prostřednictvím jedné ze sesterských skupin v Německu. To se totiž snaží potírat jakékoli podezření na „spolupráci“ s Kurdskou stranou pracujících (PKK) tak vehementně, až postihuje například symboliku kurdských milic YPG/YPJ či humanitární projekty včetně Půlměsíce.

Jak pomoci?

Na místě jsou vždy potřeba odborníci/e ze sféry zdravotnictví či dobrovolníci/e. Pokud máš možnost a chuť se přímo zapojit, neváhej a ozvi se:

– jedné z okolních sesterských organizací (Německo – heyvasor@web.de, Rakousko – rojasor.at@hotmail.com)

– skrze formulář přímo na stránkách Kurdského červeného půlměsíce → nolog.link/s/rlgBea

– přes nás, propojíme tě → nolog.link/s/nu9ghK

Kurdský červený půlměsíc můžeš podpořit i finančním příspěvkem nebo darováním zdravotnického materiálu.

Kontakty na jednotlivé sesterské organizace → nolog.link/s/13b87F

V současné době běží například kampaň na respirátory pro Rojavu – vzhledem k pandemické situaci v oblasti jde o krajně nedostatkový materiál → nolog.link/s/cL6RBO

Velmi důležitá je také podpora od humanitárních a lidskoprávních organizací a jejich pracovníků/ic, kteří mají možnost formou oficiální spolupráce s Kurdským červeným půlměsícem ovlivnit jeho legitimitu v rámci federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce – a dát tak najevo, že hodnoty univerzálního lidství mají platit všude stejně bez ohledu na geopolitickou situaci.


Zavedení zbrojního embarga 🧨💰🚫

Rojavu dlouhodobě ohrožuje turecký vpád do Sýrie, a to i nyní, kdy ochladl světový zájem, jenž následoval po loňské invazi. Turecko je stále členem NATO, a tedy formálně naším spojencem – navzdory tomu, že se jedná o autoritářský stát potlačující domácí opozici, vyhrožující sousedům a provozující agresivní zahraniční politiku.

V Sýrii nese odpovědnost za nasazení žoldnéřských a islamistických milicí, jež páchají válečné zločiny a tyranizují obyvatelstvo Tureckem okupovaných oblastí. Kromě toho turecká armáda nasazuje i moderní techniku – v poslední době například bombarduje Rojavu z dronů, proti kterým tamější obranné síly nemají adekvátní odpověď. Lze ale pomoci na dálku: skrze zavedení zbrojního embarga 🧨💰🚫.

Česká republika sice spolu s EU plošné embargo na vývoz zbrojního materiálu do Turecka již jednou přijala, opatření ale vydrželo sotva půl roku. Stačilo, aby ochladl veřejný zájem o tureckou agresi proti Rojavě. Ještě před zákazem jsme navíc v roce 2019 stihli prodat vojenský materiál za 17,5 milionu eur (asi 450 mil. korun). Nyní podle ministerstva průmyslu a obchodu Česká republika vůči Turecku stále de facto praktikuje omezené embargo na výstroj a výzbroj, u níž existuje riziko použití v Sýrii. Jak ale kontrola pravidel vypadá, jsme viděli u Ázerbájdžánu.

V konfliktu o Náhorní Karabach – kde se nyní aktivně angažuje i Turecko – se podle všeho objevily české houfnice DANA. Dodal je zřejmě český zbrojař přes Slovensko a Izrael, kde se z arzenálu označeného za „podvozky” čarovně staly zbraně. Navzdory všem závazkům je tedy česká stopa ve válce, kde obě strany kupříkladu použily mezinárodně zakázanou kazetovou munici proti civilní zástavbě. Tak vypadá dodržování pravidel zbrojního exportu v praxi.

Co s tím?

Jediným řešením je konečně si přiznat, že Turecko navzdory členství v NATO není spojencem, a tím, že mu dodáváme zbrojní materiál, se podílíme na syrské tragédii. To je ve spojení s českou (proti)uprchlickou politikou ostudné. Ministerstvo zahraničních věcí ale samo od sebe problém zřejmě řešit nehodlá. Před časem se pro Novinky.cz dokonce nepravdivě vyjádřilo, že se restrikce zrušily, neboť „se ukázalo, že ke střetům tureckých a kurdských sil [již] nedochází”. Podrobnosti plánujeme zjišťovat skrze zákon o svobodném přístupu k informacím.

Tak jako se na ministra Tomáše Petříčka před časem obrátily neziskové organizace v čele s českou sekcí Amnesty International a NESEHNUTÍm, bychom se na něj skrze dopisy či e-maily měli*y obrátit i my. Lze se inspirovat otevřeným dopisem neziskovek (nolog.link/s/fykhLx) nebo ideálně využít přímo naši tématickou dopisní šablonu (nolog.link/s/rR7y4J) 📩.

Problém zbrojařského trhu je ale širší. Ze zahraničních zdrojů k vyzbrojování Turecka (nejen) státy NATO sledujte stránku: https://riseup4rojava.org/weapon-industry/.

Doporučujeme také sledovat antimilitaristickou kampaň NESEHNUTÍ (nolog.link/s/0kl4AB) a podpořit pravidelné protesty proti brněnskému zbrojařskému veletrhu IDET. Ten se – pokud pandemie dovolí – má znovu konat v červnu 2021. Na potřebu zbrojního embarga lze ale upozorňovat dříve a autonomně. I při omezeném shromažďování můžeme organizovat happeningy a další kreativní akce 🦸‍♀️.

Z vlastní zkušenosti doporučujeme výzdobu veřejného prostoru i nenásilná drobná narušení a miniblokády. V antimilitaristickém aktivismu je zvykem používat i takzvaný die-in. Na místě je také průběžně sdílet informace o českém zbrojním průmyslu, který spoléhá na to, že se o něj nikdo kriticky nezajímá. Zastírání pravdy a vyviňování se z odpovědnosti už bylo dost❗️

📚 Další zdroje:

1/ RIC: Summary: UN report on war crimes, atrocities committed by Turkish and other forces in Syria (https://rojavainformationcenter.com/…/summary-un…/)

2/ Council on Foreign Relations: Despite Ceasefire Agreement, Turkey Implicated In More Than Eight Hundred Violations (https://www.cfr.org/…/despite-ceasefire-agreement…)

3/ Novinky.cz: Česko zrušilo embargo na vývoz zbraní do Turecka, které podporuje Ázerbájdžán v Náhorním Karabachu (https://www.novinky.cz/…/cesko-zrusilo-embargo-na-vyvoz…)

4/ Amnesty International: Armenia/Azerbaijan: First confirmed use of cluster munitions by Armenia ‘cruel and reckless’ (https://www.amnesty.org/…/armenia-azerbaijan-first…/)

5/ Investigace.cz: České zbraně v Ázerbájdžánu I: Jak se z podvozku stalo dělo (https://www.investigace.cz/ceske-zbrane-v-azerbajdzanu-i…/)


🌍 Internacionalistická komuna v Rojavě 🌱

Internationalist Commune of Rojava (IC) je kolektiv lidí z celého světa, kteří od roku 2017 pomáhají přímo v Rojavě s nejrůznějšími projekty a rozvojem společnosti. Spolupracují s tamějším Hnutím mládeže – Youth Union of Rojava (YCR) a snaží se zahraniční dobrovolníky/ce propojovat s rojavskými strukturami. Jedná se o civilní organizaci s vlastní infrastrukturou, nikoli bojovou interbrigádu. Dlužno ovšem podotknout, že existují i zahraniční dobrovolníci/ce zapojení do obranného úsilí rojavských oddílů Syrských demokratických sil (SDF) a bezpočet z nich v Sýrii položil život.

IC funguje samosprávně a sdružuje lidi odlišných světonázorů, původu či vyznání. Jednotícím prvkem je snaha pomoci rojavskému revolučnímu projektu, ochota se učit od zdejšího radikálně-demokratického hnutí a respekt k samostatnosti a schopnostem místních. Dobrovolníci/ce se nesnaží na Střední východ dovážet své názory, naopak se chtějí z místní praxe poučit a uvažovat nad tím, jak ji využít v jiném (svém vlastním) kulturním kontextu. Obecně platí, že IC je rovnostářskou, antifašistickou a feministickou organizací, jež odmítá kapitalismus a ničení životního prostředí 🏴 🚩.

Všechny aktivity IC propojují tři principy: podpora, učení se a organizování se. V praxi to znamená, že se lidé snaží pochopit historii, kulturu, hodnoty a mentalitu regionu. Aby se dobrovolníci/ce mohli stát skutečnou součástí místní společnosti a probíhající revoluce, kladou důraz i na znalost místních jazyků – arabštiny či kurdštiny. Dané principy IC předává v rámci vzdělávání, které organizuje v duchu radikální demokracie v Internacionalistické Akademii Sehid Helen Qerecox 📚.

Důležitou aktivitou IC je také informování o různých rojavských strukturách, kolektivech a projektech. Díky tomu se podílí na vytváření komplexního obrazu Rojavy a jejích hodnot. Tyto materiály můžeš najít na jejich stránkách přeložené do mnoha jazyků.

Součástí IC je také kampaň Make Rojava Green Again, o které jsme psali 1.11 v prvním z příspěvků k Akčním dnům pro Rojavu. Jedná se o projekt snažící se o vytvoření zdravou krajinu, čištění vodních zdrojů a obnovu lesů. Mezinárodní dobrovolníci/ce se ovšem mohou neformálně zapojit do ledajaké další praktické činnosti napříč Rojavou.

Odkaz na překlad rozhovoru se členem a členkou Internacionalistické komuny.

Jak pomoci?

Můžeš pomoci s překladem textů na webové stránky nebo s překladem knihy Make Rojava Green Again do své mateřštiny, na kterém se podílí lidé z celého světa. Kontakty najdeš zde.

IC můžeš podpořit i finančně příspěvkem na (→nolog.link/s/DPmuDK).

V tuto chvíli budou příspěvky použity hlavně na kampaň Make Rojava Green Again a na nákup techniky a zdravotnického materiálu. Je také možné poslat bitcoiny na adresu:

1LofH9QuHriDA1GQpNi6ax2nheauN5GctU

…ty budou využity pravděpodobně na nákup bezpečných domén a serverů 💻.

Pokud tě zaujme jiný projekt nebo struktura v Rojavě, chtěl/a bys je podpořit, ale nevíš, jak je kontaktovat, IC tě s nimi propojí.

A v neposlední řadě IC vyzývá k organizování se doma a podpoře revoluce tím, že budeš šířit její myšlenky: tedy svobodu, rovnost, solidaritu a snahu o demokratické překonání kapitalismu. Pokud k tomu potřebuješ jakoukoli podporu, můžeš se obrátit právě na IC, která nabízí pomoc například formou videohovoru, poskytnutím materiálů nebo propojením s evropskými členy kolektivu. Platí ovšem, že obzvlášť cenná je organizace zdola. S touto myšlenkou ostatně vznikl i VORR, jež se snaží o autonomní činnost přesahující úsilí jednotlivých politických skupin 🌱.

Stejně tak se na IC mohou obrátit novináři/ky a výzkumníci/ce, kteří/ré chtějí perspektivu přímo z Rojavy. Právě těm lze mezinárodní dobrovolníky/ce jako cenný zdroj informací či rozhovorů jedině doporučit 📰.


📖 Rojavská univerzita v Kámišlí 📐

Podpora rojavské revoluce znamená podporu vzdělávání.

Gulistan Sido, oddělení vnějších vztahů univerzity

Rojavská univerzita byla založena během války v roce 2016 v Kámišlí a je jedním z viditelných výsledků rojavského revolučního procesu. Funguje na pro Rojavu typickém systému rad a komisí, vedle něhož stojí nezávislá rada žen zaměstnaných na univerzitě a studentská rada. Ty mohou autonomně vstupovat do rozhodovacích procesů. Na UoR v současnosti fungují medicínské, technické, zemědělské, pedagogické, filologické a humanitní obory 📚.

Revoluční zkušenost UoR využívá ke změně zavedených představ o vysokoškolském vzdělávání. To je zde založené na dialektické a kolektivní práci se silným etickým základem. Snaží se o vzdělání, které nevytváří odcizené jedince zavřené ve slonovinových věžích, oddělených od praktických záležitostí každodenního života a místní kultury (na univerzitě proto plánují zřídit například folklórní institut). Kromě participativní metodologie akademici/čky usilují o reflexi zabudovaného sexismu a neekologického smýšlení v tradičních vědách, jako je sociologie a filosofie 🧑‍🏫.

V současné době se na UoR vyučuje ve dvou jazycích, arabštině a kurdšině. Do budoucna je tu ale snaha o rozšíření výuky ve třetím hlavním místním jazyce, asyrštině. Zlepšování dostupnosti vysokoškolského vzdělání zaručuje možnost rovného etnického zastoupení v klíčových rojavských institucích 🌱.

Jednou z hlavních komplikací UoR je nedostatečný počet kvalifikovaných odborníků/nic a zoufalý nedostatek spolupráce se zahraničními univerzitami. Proto je pro UoR důležité vytvářet přeshraniční akademická partnerství se školami, které sdílí stejné principy. Mezinárodní politika by neměla stát v cestě vybudování kvalitního, dostupného a inspirujícího vzdělání. Pro více informací je možné se obrátit na Gulistan Sido, která je odpovědná za vnější vztahy Rojavské univerzity. Rozhovor s ní jsme uveřejnili/y nedávno na našich stránkách.

Jak pomoci?

19. července 2020, v den 8. výročí rojavské revoluce zahájila UoR kampaň zaměřenou na mezinárodní solidaritu, její celé znění v anglickém jazyce najdeš zde. Konkrétních možností je celá řada:

➡️ Jsi pedagog/žka? Můžeš sdílet přednášku ve svém oboru formou videa, audia nebo textu.

➡️ Jsi expert/ka na vzdělávání? Můžeš pomoci formou zpětné vazby na dosavadní organizaci studia na UoR a nebo uspořádat vzdělávací seminář o výuce a managementu studia.

➡️ Jsi pracovník/ce humanitární organizace nebo komunitního centra, sociální pracovník/ce, terapeut/ka? Můžeš poskytnout psychosociální poradenství pracovníkům/cím, učitelům/kám a studentům/kám nebo know-how k jeho provedení.

➡️ Jsi univerzitní nebo školní pracovník/ce, knihovník/ce, člen/ka studentského spolku nebo rady?

Můžeš pomoci s vytvořením výměnných programů mezi vyučujícími a studenty, a to i distanční formou, poskytnout knihy, články, výzkumy, vzdělávací materiály nebo jejich překlad. Jako profesor/ka nebo akademik/čka můžeš také pomoci se supervizí studentů magisterských a doktorských programů, a to i distanční formou.

Můžeš se stát i členem/kou akademické komise (Academic Dignity Committee at the University of Rojava), čímž se zvýší akademická úroveň univerzity.

🖊 Před zapojením se do pomoci je nutno vyplnit formulář 🖊


📸 Rojavské informační centrum 📰

Rojava Information Center (RIC) je nezávislá tisková agentura se sídlem v Kámišlí na severozápadě Sýrie. Organizaci založila v prosinci 2018 čtveřice zahraničních dobrovolníků a dobrovolnic z řad novinářů a mediálních aktivistů v reakci na oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy stáhnou z území Autonomní správy severní a východní Sýrie (známé jako Rojava) své vojenské jednotky. Zakladatelé RIC se obávali, že po stažení Američanů bude následovat turecká invaze do Rojavy, která nebude dostatečně a objektivně mediálně pokryta. Uvědomovali si, že mezinárodní informování o dění v Rojavě je často kusé a tak či onak zkreslené, což je mimo jiné způsobeno neschopností zahraničních žurnalistů/ek navázat vztahy s místními obyvateli. RIC si velmi rychle vybudovalo síť zpravodajů po celém území autonomní správy a postupně do svých řad přijalo místní žurnalisty/ky.

Cílem RIC je poskytovat novinářům/kám, výzkumníkům/cím a široké veřejnosti přesné, přehledné a transparentní informace (veškeré jeho výstupy jsou pečlivě ozdrojované a zveřejňuje i kompletní datové soubory, ze kterých vychází). Ačkoliv je možné RIC vnímat jako „prokurdskou“ platformu, resp. platformu, jež má blízko k autonomní správě oblasti a hodnotám, na nichž je založena, její texty jsou vyvážené. Prostor dává vedle perspektivy vládnoucích struktur i kritice ze strany opozice a různých menšin a informuje i o kritice autonomní správy a na ní navázaných Syrských demokratických sil /SDF/ ze strany mezinárodních a humanitárních organizací.

RIC se velmi rychle etablovalo jako respektovaná tisková agentura. O kvalitě práce RIC svědčí skutečnost, že jejích informací a asistence využívají renomované světové zpravodajské agentury a média (mezi jinými ABC, AFP, Al Jazeera, ARD, ARTE, Associated Press, BBC, CNN, Corriere Della Sera, Die Welt, Die Zeit, DPA, DW, EFE, El Monde, El Pais, France 24, LA Times, NBC, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post nebo ZDF).

RIC poskytuje zahraničním novinářům/kám a médiím následující služby:

🟣 Zprostředkování rozhovorů s obyčejnými civilisty/kami, zástupci/kyněmi místních organizací, členy/kami vojenských struktur (SDF, YPG/YPJ) a mezinárodními dobrovolníky/cemi v Rojavě.

🟣 Poradenství pro novináře/ky, kteří plánují cestu do Rojavy.

🟣 Nabídka exkluzivních fotografií a videomateriálu z autonomní oblasti.

🟣 Ověření/potvrzení informací o nejnovější vývoji v autonomní oblasti.

🟣 Zprostředkování kontaktů pro novináře/ky, kteří/ré chtějí informovat o dění v autonomní oblasti.

🟣 Překlad kurdských textů do všech světových jazyků.

Vedle zprostředkování informací a kontaktů zahraničním médiím RIC zpracovává vlastní zpravodajství (významné bylo například detailní každodenní informování o turecké invazi do Rojavy v říjnu a listopadu loňského roku nebo aktuální týdenní souhrny o vývoji koronavirové pandemie v autonomní oblasti). Mimo zpravodajské činnosti zpracovává RIC také vlastní komplexní analýzy. Ty se zaměřují např. na postavení etnických a náboženských menšin, politickou organizaci autonomní oblasti, situaci uprchlíků vyhnaných tureckou invazí do oblasti, postavení žen, dokumentaci válečných zločinů a porušování lidských práv ze strany Turecka a jím podporovaných džihádistických milic, situaci vězněných členů a členek organizace „Islámský stát“ nebo působení bývalých bojovníků/ic ISIS v řadách Tureckem podporovaných milic atd. Webové stránky RIC poskytují obsah vedle angličtiny také v arabštině, některé analýzy a zprávy byly přeloženy i do dalších světových jazyků (český překlad zprávy o politické organizaci v Rojavě připravuje k vydání na stránkách VORR). Zprávy a analýzy doprovází RIC atraktivně a přehledně zpracovanými infografikami a mapkami.

Jak pomoci?

➡️ Sleduj práci RIC na Facebooku, na Twitteru i Instagramu a sdílejte ji se svými přáteli. 💻

➡️ Pomoz s překladem kratších zpráv či delších analýz do češtiny (v takovém případě ideálně kontaktujte VORR prostřednictvím našeho mailu: rojava-info@riseup.net). 🇬🇧 ➡️ 🇨🇿

➡️ Podpoř důležitou práci RIC finančně, ať již jednorázovým příspěvkem, nebo nastavením trvalého příkazu k úhradě! I když je práce RIC dobrovolnická, je závislá na pokrytí provozních nákladů. Také technické vybavení je třeba obnovovat a rozšiřovat. V případě zájmu podpořit RIC finančně, napište na mail: contact@rojavaic.com. 💶


🌎 Mysli globálně, jednej lokálně! 📍

Mezinárodní dobrovolníci/e i rojavští aktivisté/ky často zdůrazňují, že vedle všech projektů, solidárních kampaní a sbírek je jedna hlavní cesta, jak jejich idejím pomoci. Přenášet je do praxe vlastní aktivitou tam, kde žijeme – klidně tisíce kilometrů od ulic Kobane, kde utrpěli osudnou porážku fanatici z ISIS, lán světa od univerzity v Kámišlí i všech místních lidových shromáždění, jež se snaží ve válkou zdevastované Sýrii položit základy lepšího světa. Z takové pohnutky vznikl před několika lety i VORR, který zformovali lidé napříč českými autonomně levicovými kolektivy 🏴 🚩.

Jak jsme mnohokrát psali, Rojava je unikátní svým důrazem na organizaci zdola, genderovou rovnost a ženskou emancipaci, ekologii, etnickou i náboženskou toleranci a právo na autonomii bez ohledu na státní hranice či zavedená pravidla kapitalistického světa. Tamější politická teorie a praxe v podobě takzvaného demokratického konfederalismu je sice místně osobitá, nese v sobě ale mezinárodně platné lidské hodnoty 🌍.

Můžeme na nich stavět i u nás. Ať už jde o antifašismus a prosazování solidarity namísto národoveckého šílenství, ekologii a hledání cest ke spravedlivé i trvale udržitelné společnosti, obranu práv žen proti náboženskému tmářství, posilování pozice pracujících dušených manažerskou posedlostí nekonečným ziskem, budování společenské soudržnosti a radikální demokracie místo laciného populismu politiků ✊.

Snaha o svobodnou, spravedlivější a solidární společnost nezačíná v severosyrské Rojavě, ale tady a teď. Nyní, v době pandemické krize, kdy se otřásají zavedené pořádky, vzrůstá politický chaos a množství lidí se právem obává o zdraví i živobytí, to platí dvojnásob. Co dělat?

🧠 Představovat si svět jinak. Co se má změnit a jak toho můžeme společně dosáhnout?

🤝 Organizovat se. Ať již v rámci zavedených kolektivů usilujících o svobodnější a férovější společnost nebo s několika podobně smýšlejícími přáteli. Sdružujme se a pracujme společně!

🌱 Myslet globálně, jednat lokálně. Velké změny začínají v malém. VORR při svých aktivitách na podporu Rojavy mimo jiné přelepoval názvy žižkovských ulic, vyvěsil na mostě pod Vyšehradem obří vlajku Ženských obranných jednotek (YPJ) nebo symbolicky blokoval protureckou diplomatickou sešlost v dejvickém hotelu. Vymyslet a zorganizovat něco podobného není až tak těžké.

📖 🗣 Vzdělávat se a hovořit s lidmi. Pokud chceme něčeho dosáhnout, potřebujeme se orientovat ve světě a nepodléhat iluzím facebookových ozvučných komor. Prorážejme sociální bubliny a čtěme. Namátkou doporučujeme Nakladatelství NEKLID.

📲 Sledovat zavedené organizace a informační zdroje, například: Anarchistická federace, Kolektiv 115, Limity jsme my, SdruŽeny. Účastnit se akcí napříč republikou – samozřejmě až to epidemiologická situace dovolí.

☔️ Hlídat si záda a pomáhat si. Každý úspěšný projekt usilující o společenskou změnu může čelit represi či tlaku autoritářů. Ať už jde o nechvalně proslulou operaci Fénix proti anarchistům či snahu drtit ekologické aktivisty drakonickými pokutami, potřebujeme se vzájemně podporovat a posilovat bezpečnostní kulturu. V tomto směru si nyní zaslouží pomoc rostoucí projekt NoLog.cz a právní podpora týmu Limity jsme my.

Jiný svět je možný!