Z Kobane do světa: Povstaňte proti fašismu!

Přečtěte si výzvu od Rise Up 4 Rojava a připojte se ve dnech 1. až 8. listopadu – v rámci aktuálních možností – k mezinárodnímu akčnímu týdnu!

Světový den Kobane a revoluce v Rojavě

1. listopadu 2014 miliony lidí po celém světě vyšly do ulic aby vyjádřily podporu hrdinnému odporu v Kobane. Miliony lidí různých politických názorů v rámci progresivního spektra, žen, mužů, starých i mladých se navzdory rozdílům sjednotily a jasně se postavily na stranu lidí z Rojavy. Vyjádřili jim tak svoji podporu v boji proti barbarství vražedných gangů Islámského státu. Celý svět napětím nedýchal a pozorně sledoval jak se bojovnice a bojovníci Ženských a Lidových obranných jednotek, YPJ a YPG, staví do cesty temnotě a brání v Kobane lidskost. Dům od domu, ulici od ulice.

S odporem v Kobane, který se stal začátkem konce samozvaného chalífátu, začalo růst globální hnutí solidarity, odporu a společného boje. Toto hnutí se dnes organizuje napříč hranicemi a brání svou naději. Revoluce v Rojavě se stala nadějí a inspirací pro lidi po celém světě. Tehdy stejně jako v dnešní době jde ale o víc než jen o obranu země, měst a vesnic. Prostřednictvím Autonomní správy vytvořily společnosti severní Sýrie živoucí příklad svobodné a demokratické budoucnosti pro Střední východ bez lokálního despotismu a cizí nadvlády. Autonomní správa stojí na základech rovného soužití všech místních skupin obyvatel, na osvobození žen, ekologickém a na potřeby zaměřeném způsobu života a ekonomiky a bezprecedentní formě radikální demokracie. Tento alternativní systém v severní Sýrii vzkvétá navzdory chaosu, destrukci a utrpení způsobenými válkou.

Se svým radikálním přístupem k řešení existujících sociálních problémů revoluce v Rojavě září daleko za hranice Středního východu. V čase, kdy lidé na celém světě hledají nová řešení a cesty z propasti, kam lidstvo uvrhl kapitalistický systém, přinášejí lidé ze severovýchodní Sýrie velmi praktické odpovědi na významné otázky naší doby.

Ať už proti femicidě a násilí na ženách, kvůli zastavení stále trvající destrukce a neomezeného drancování životního prostředí, proti státním vraždám a rasistickému policejnímu násilí nebo ve snaze zastavit globální růst fašismu, vycházejí na celém světě milióny lidí do ulic, aby vyjádřily svůj vztek a nespokojenost. Ve všech koutech světa se zvedá odpor proti systému, který příliš dlouho ovládal lidstvo a přírodu.

Revoluce v Rojavě / severní Sýrii získává skutečný význam až na tomto pozadí. Přes veškerou nepřízeň osudu a přes všechny překážky během války i v době pandemie Covid-19 lidé v Rojavě budují den po dni svoji vlastní alternativu a dávají nám praktický příklad toho, že jiný svět je možný. Život bez státního útlaku a kapitalistického vykořisťování, samosprávný a svobodný, se krok za krokem stal živoucí skutečností. Rojavská revoluce v severní Sýrii proto ztělesňuje naději pro důstojný, spravedlivý a svobodný život v 21. století.

Kurdistán – válka a odpor

Sebeurčení národů je však trnem v oku regionálním vládcům i imperialistickým mocnostem, které se snaží přetvářet Střední východ podle svých zájmů. S pomocí embarga uplatňovaného všemi stranami, politického a diplomatického vyloučení a široké koncepce psychologické války se snaží uvrhnout osvobozená území a hnutí do krize a zbavit je jejich autonomie. Fašistický turecký stát pod vedením diktátora Erdogana útočí na revoluci v Kurdistánu, ať už v Turecku, Sýrii nebo Iráku, se vší tvrdostí a brutalitou. Od roku 2016 turecká okupační armáda spolu se svými islamistickými spojenci opakovaně vpadla na osvobozená území a od té doby obsadila velkou část severní Sýrie od Afrínu po Serekaniye. Útoky tureckého fašismu se ale neomezují pouze na severní Sýrii. Režim v Ankaře udeří všude tam, kde se lidé v regionu snaží vybudovat svobodný život pod svým vlastním vedením.

Také na severu Iráku, v jižním Kurdistánu, se turečtí okupanti snaží uchytit už mnoho let. V červnu tohoto roku zahájili rozsáhlý útok proti oblasti Heftanin. Guerillové síly Kurdské strany pracujících (PKK) od té doby houževnatě vzdorují, aby zastavily útočníky a ubránily jižní Kurdistán. Samosprávný uprchlický tábor Makhmur v severním Iráku, stejně jako pohoří Šingál, kde jezídové po osvobození od stoupenců Islámského státu vzali vlastní životy do svých rukou a založili samosprávu po vzoru severovýchodní Sýrie, jsou téměř každý týden terčem tureckých leteckých útoků. Cílem fašistického tureckého státu není okupace jediného regionu, ale zničení revoluce a rozbití naděje na svobodu.

Turecký fašismus je globální hrozbou – je třeba mu čelit globálně

Okupační válka, kterou rozpoutali proti lidem v regionu pod pokryteckým označením „boje proti terorismu“, by byla nemyslitelná bez politické, ekonomické a vojenské podpory, které se Turecká republika těší ze strany svých partnerů, od NATO po Ruskou federaci. Bez podpory zvenčí, finanční pomoci v řádu miliard euro od Evropské unie, bez zbraňových systémů z Německa, Itálie, USA a mnoha dalších zemí a bez politické legitimizace, kterou turecký fašismus dostává od svých spojenců, by tento režim dávno padl. V Turecku, Kurdistánu, Sýrii, Iráku, Libyi, Středomoří a jinde vidíme stále to samé: fašistický systém, který dnes nejen udržuje kurdský lid a národy Turecka v zajetí, ale stále více se stává hrozbou pro celý region, je udržován při životě pouze celosvětovou podporou. Proto je třeba proti němu bojovat na mezinárodní úrovni.

Podporovatelé války proti revoluci, ti, kteří vydělávají na masakrech a zvěrstvech, a ti, kteří legitimizují invaze, sedí v bezpečném zázemí a profitují z vražd. Je čas pojmenovat odpovědné osoby a nechat je nést odpovědnost.

Celosvětově za lepší budoucnost: Povstaňme proti fašismu

Už se nebudeme dívat, jak se snaží potlačit naši naději. Vyzýváme k účasti na týdnu mezinárodního odporu mezi 1. a 8. listopadem. Víme, že boj proti fašismu a za jiný svět lze vyhrát pouze jednotným bojem.

➡️ Pojďme společně vyjádřit naši solidaritu s bojujícími obyvateli Rojavy a vyjděme 1. listopadu, na Světový den Kobane, do ulic!

➡️ Od 2. do 5. listopadu pojďme společně zvýraznit boje a cíle, které nás spojují a globálně posouvají, a které posilují společné spojenectví v naší rozmanitosti.

➡️ Od 6. do 8. listopadu společně decentralizovaným způsobem narušme – blokujme – okupujme místa spojená s mezinárodní podporou tureckého státu.

Vyzýváme k týdnu solidarity, týdnu globálního posilování antifašistického boje, týdnu občanské neposlušnosti proti fašistické vládě, kapitalistickému vykořisťování a imperialistické devastaci našich životů!

Rise Up 4 Rojava! – Rise Up Against Fascism!

#RiseUp4Rojava #RiseUpAganistFascism