Voda pro Rojavu: crowd-fundingová kampaň

Organizace Co-operation in Mezopotamia zahájila nedávno crowd-fundingovou kampaň Water for Rojava (Voda pro Rojavu), jež má podpořit budování vodohospodářské infrastruktury v severovýchodní Sýrii. Zatím se podařilo vybrat téměř čtvrtinu z cílové částky 100 tisíc liber.

Přinášíme překlad titulního textu kampaně. Další informace najdete v tématickém videu, jež jsme opatřili českými titulky: https://www.facebook.com/rojava.info/videos/608451593347847/, případně přímo na stránce crowd-fundingového projektu: https://www.crowdfunder.co.uk/water-for-rojava.


V oblasti severovýchodní Sýrie, známé pod kurdským názvem Rojava, obyvatelé od roku 2012 budují samosprávný systém založený na demokracii zdola, ekologii a osvobození žen, v němž mohou pospolu žít všechny etnické a náboženské komunity.

Systém stavící na autonomii, sebeurčení a rovnosti, který funguje díky sousedským setkáním a klade důraz na rovnost pohlaví i hodnoty etnického a náboženského pluralismu.

Nyní ale Rojava čelí zásadním hrozbám: válce, embargu a nedostatku vody.

Už když v roce 2012 revoluce v Rojavě odstartovala, hladiny podzemní vody byly velice nízké, především kvůli monokulturnímu hospodářství, které v oblasti po čtyři desetiletí provozoval syrský režim, a také kvůli poklesu v množství srážek souvisejícím se světovou klimatickou krizí.

O tři roky později začalo Turecko využívat vodu jako zbraň proti Rojavě, když začalo na přehradách, jež v posledních dvaceti letech vybudovalo na řekách tekoucích z Turecka do Sýrie, zadržovat vodu.

Poté, v říjnu 2019, turecké ozbrojené síly napadly některé oblasti severovýchodní Sýrie, a to včetně regionu Serekaniye, který zásobuje vodou téměř půl milionu lidí v okolí Hasaky. Vodárna Alouk v Serekaniye se stala cílem už první den invaze. Následně byla několikrát opravena a znovu vyřazena z provozu.

Od začátku invaze do Serekaniye turecké ozbrojené složky a jejich spojenci pokračovaly v útocích na vodohospodářskou infrastrukturu, vypalovaly nově zasazené sady a přehrazovaly řeky, které pro většinu Sýrie představují zdroj pitné vody a elektrické energie. Stovky tisíc lidí se tak ocitly bez spolehlivého zdroje pitné vody.

Tato situace se nyní, ve světle hrozby COVID-19, stává zcela neúnosnou. V době celosvětové pandemie je přístup k vodě potřebný více než kdy jindy.

„Uprostřed globální pandemie, která pokládá na lopatky i sofistikovanou infrastrukturu jiných vlád, se turecké autority rozhodly odříznout od zdroje vody regiony v Sýrii, jež jsou už nyní pod obrovským tlakem”, říká Michael Page, zástupce ředitele Human Rights Watch pro oblast Středního Východu.

Nyní lidé v Rojavě potřebují naši pomoc. Chceme vybrat 100 tisíc liber na podporu potřebné vodní infrastruktury v severovýchodní Sýrii.

Malá soukromá nadace z Velké Británie, která již v minulosti podpořila různé projekty v regionu, přislíbila, že vybranou částku zvojnásobí: za každou vybranou libru daruje další, a to až do výše 50 tisíc. To znamená, že k dosažení našeho cíle 100 tisíc liber nám stačí vybrat polovinu!

Vybrané peníze budou zčásti věnovány ženským družstvům a demokratickým lokálním samosprávám, které pracují na projektech, jako jsou opravy infrastruktury poškozené bombardováním, hloubení nových studní a pořízení čerpadel pro uprchlické tábory, zčásti na podporu dlouhodobých projektů, jako je například zavlažovací systém na družstvem spravované farmě nebo projekt čištění řeky.

Navzdory probíhající válce lidé v Rojavě stále spolupracují s cílem znovu vybudovat své životy, ekologii i ekonomiku.

Vy je můžete v jejich snaze podpořit. Prosíme, dejte o kampani vědět svým známým a pokud můžete, přispějte.

Voda nesmí být zbraní. Av jîyan e – voda je život!

Kdo jsme?

Na projektu pracuje Asociace solidární ekonomiky (SEA) spolu s Aborîya Jin (Ekonomikou žen) v severovýchodní Sýrii, italskou neziskovou organizací Un Ponte Per, humanitární organizací Heyva Sor a Kurdistanê (Kurdský červený půlměsíc), švýcarskými Roots for Change a kampaní Save the Tigris (Zachraňme Tigris).

Asociace solidární ekonomiky (SEA) již nějakou dobu působí jako partner primárně ženských autonomních struktur v regionu. Když Turecko zahájilo devátého října další invazi do Sýrie, na místě zrovna pracoval inženýr snažící se spolu se SEA a Aborîya Jin zmapovat možnosti projektů na obnovitelné zdroje energie. U takřka všech byla společným jmenovatelem voda. Energie je v oblasti často zapotřebí především k tomu, aby se dosáhlo na klesající hladinu podzemních vod, aby se vystavěly nové studny či zavlažovala půda. K tomu se přidává i (poměrně menší) potřeba proudu pro domácnosti.

https://www.solidarityeconomy.coop/

Aborîya Jin (Ekonomika žen) je demokratickou a autonomní ekonomickou institucí, jež je součástí ženského hnutí v severovýchodní Sýrii. Působí napříč regionem a usiluje o posílení role žen ve společnosti, ženskou soběstačnost, zabezpečení a kolektivní autonomii. Aborîya Jin je hlavním představitelem rozvoje spolupráce žen v oblasti a podporuje mimo jiné zakládání komunit rodin, jež ve válce přišly o hlavního chlebodárce.

Un Ponte Per (UPP) působí v Itálii i na Středním Východě po osmadvacet let. Prosazuje mír, lidská práva a solidaritu prostřednictvím informačních kampaní, kulturní výměny, projektů spolupráce, mírotvorných programů a budování sítí s důrazem na sociální spravedlnost.

https://www.unponteper.it/en/

Heyva Sor UK je britská pobočka humanitární neziskové organizace Kurdský červený půlměsíc. Postkytuje zdravotní péči i pomoc uprchlíkům v širším Kurdistánu, severovýchodní Sýrii i jinde. Ve Velké Británii působí jako registrovaná charita.

http://www.heyvasoruk.org/

Roots for Change je nezisková ekologická organizace působící ve Švýcarsku, severovýchodní Sýrii a iráckém Kurdistánu. Jejím cílem je prosazování obnovitelných zdrojů energie, systémů péče o vodu a trvale udržitelné zemědělské praxe, jako je agrolesnictví.

https://rootsforchange.info/

Save the Tigris je kampaň vedená koalicí občanských iniciativ věnujících se tématu přehrad, znečištění řek a správy vodních zdrojů, potažmo dostupnosti vody v Iráku a severovýchodní Sýrii. Kampaň má napříč regionem síť aktivistů zaměřujících se na vodu zahrnující mimo jiné UPP.

https://www.savethetigris.org/who-we-are/

Jak se peníze utratí?

Vybrané finance poslouží jako zdroje pro místní iniciativy, samosprávy a organizace ustanovené občanskou společností. Pomohou naplnit akutní potřebu vodních čerpadel pro uprchlické tábory, stejně jako dlouhodobé projekty typu zavlažování farem nebo čistění řek. Chceme zřídit fond, který dokáže reagovat na měnící se situaci v extrémně nestálém regionu a současně zůstane nanejvýš odpovědný.

Fond mají spravovat dva výbory: jeden sídlící v Evropě, druhý v severovýchodní Sýrii. Všechny práce a související náklady se budou dokumentovat tak, aby je bylo možné zpětně dohledat.

Několik předem připravených projektů se může ihned rozběhnout. Jakmile tedy vaše příspěvky do regionu pošleme, nebudou dlouho čekat na využití.

Podpoří například:

…kooperativní projekty Aborîya Jin, jako je:

→ ekologická ženská vesnice v Deriku. Jedná se o obec postavenou na komunitní ekonomice řízenou převážně ženami z ekonomicky znevýhodněného prostředí, které mají zkušenosti v zemědělství. Hlavní výzvou je zde sehnat dost vody k hospodaření.

→ hloubení studen a čerpání vody pro již dříve spuštěné projekty. Jde především o zavlažovací systémy nových kooperativních farem a malé převážně zemědělské projekty žen, jež nutně potřebují přístup k vodě

.…plány místních vodohospodářských úřadů, které zahrnují:

→ obnovu vodní čerpací stanice Al Hemmeh, která by měla doplnit svůj rezervoár u Hassaky z řeky Khabour. To je nyní urgentní kvůli vybombardování vodárny Allok v Serekaniye.

→ rozšíření vodovodní sítě do sousedství Talae v Hassace, kde se aktuálně užívají nedostatkové vodní nádrže.

→ odkalovací systémy a řešení odpadu v zástavbách, jako je Kámišlí, kde splašky tečou do řeky.

→ zajištění materiálu potřebného ke správě, obnově, provozu a údržbě vodárenských rozvodů ve městech.

→ správu menších veřejných zdrojů vody.

→ destilaci/odsolování vody.

→ čištění a revitalizaci řeky Jak Jak (kurdsky Cax Cax) v Kámišlí….systém pomoci vnitrostátním uprchlíkům a komunitám, jež je přijímají, a to skrze:

→ distribuci hygienických balíčků, tablet na dezinfekci vody, cisteren a dalšího vybavení na přepravu nouzových zdrojů, zajištění sanitačních zařízení v uprchlických táborech, komunitách přijímajících uprchlíky a dalších kolektivních centrech.

→ získání a instalaci velkoobjemových pump, které by měly přepravovat vodu z Eufratu do odlehlých uprchlických táborů.

→ opravu a údržbu latrín v táborech.

→ udržitelné systémy zásobování vodou v táborech, jako je Al Hole.

Přispět můžete přes crowd-fundingový portál kampaně: https://www.crowdfunder.co.uk/water-for-rojava