Přímá akce před budovou tureckého velvyslanectví

[ENGLISH VERSION BELOW]

Prohlášení afinitní skupiny Acta Non Verba k přímé akci před budovou tureckého velvyslanectví

Dýmovnice v kurdských barvách u budovy patřící tureckému velvyslanectví
Dýmovnice v kurdských barvách u budovy patřící tureckému velvyslanectví

23. prosince 2018 jsme v odpoledních hodinách provedli přímou akci před budovou patřící tureckému velvyslanectví v České republice v ulici Pevnostní, v Praze – Střešovicích.

Přes plot u této budovy jsme naházeli několik dýmovnic v barvách kurdských jednotek YPG a YPJ, které autoritář Erdogan vykresluje jako teroristické. Skutečným teroristou je ovšem právě turecký stát.

Ať už jde o nevyprovokovaný útok na oblast Afrín, ze které v důsledku turecké invaze muselo prchnout více než 160 tisíc lidí, nebo o neustálé porušování lidských práv v Turecku. Česká politická reprezentace, která ještě nedávno, v době takzvané “uprchlické krize”, kurdské jednotky používala jako příklad “lidí kteří neutíkají, ale bojují”, dnes mlčí a to i přes to, že v tureckém vězení sedí za podporu právě těchto jednotek dva čeští občané – Markéta Všelichová a Mirko Farkas.

Erdogan si nezaslouží červené koberce, ale soud za válečné zločiny. Turecko není obchodní partner ani “demokratická země”. Odmítáme se obracet zády k našim kurdským spojencům, kteří za nás bojovali a umírali v bitvách proti takzvanému Islámskému Státu.

Uvědomujeme si, že pár zapálených dýmovnic politiku fašistického Turecka nezmění, doufáme ale, že tímto symbolickým aktem nesouhlasu k činům tureckého režimu přitáhneme alespoň nějakou pozornost, a že inspirujeme ostatní, kterým není osud Rojavy lhostejný, k podnikutí akcí na její obranu – udělat cokoliv, je v aktuální situaci rozumnější, než nedělat nic.

Biji berxwedana Rojava!

24. 12. 2018 v Praze
Afinitní skupina Acta Non Verba
Výbor na obranu revoluce v Rojavě


[ENGLISH VERSION]

On the 23rd of December 2018 in the afternoon we carried out direct action in front of a building belonging to the Turkish embassy in Czechia in Pevnostní street, Prague – Střešovice.

We threw several smoke bombs over the fence of this building in the colours of Kurdish militias YPG and YPJ which authoritarian Erdogan makes to be terrorists. The true terrorist is of course the Turkish state.

Whether it was the unprovoked attack on Afrin from which more than 160 thousand people had to flee in consequence or whether it’s the constant human rights violations in Turkey. The Czech political representation which until recently, during the so called “refugee crisis”, used Kurdish militias as an example of “people who don’t run away but fight”, is now silent even though two Czechs – Markéta Všelichová and Mirko Farkas – are imprisoned in Turkey for supporting the exact same Kurdish militias.

Erdogan doesn’t deserve red carpets but a trial for war crimes. Turkey isn’t a business partner or a “democratic country”. We refuse to turn away from our Kurdish allies which have fought for us and died in battles against the so called Islamic State.

We realise that a few smoke bombs won’t change the policy of fascist Turkey but we hope that with this symbolic act of dissent we can draw at least some attention and that we can inspire others who aren’t indifferent to the fate of Rojava to take action in its defence – to do anything which in the current situation makes more sense than to do nothing.

Biji berxwedana Rojava!

24. 12. 2018 in Prague
Affinity group Acta Non Verba
Rojava Revolution Defense Committee