Materiály

Historie

Připravujeme.

Teorie

Abdullah Öcalan

Připravujeme.

Murray Bookchin

Jedním z inspiračních zdrojů kurdského emancipačního hnutí je Murray Bookchin: především na Západě nepřehlédnutelný teoretik sociální ekologie i zeleného anarchismu. Bookchinovo volání po decentralizované, svobodné, racionální a trvale udržitelné společnosti se stalo stavebním kamenem demokratického konfederalismu, tedy politického směru uváděného do praxe v Rojavě.


Česky

Anglicky

David Graeber

Připravujeme.

Kurdština (Kurmanji)

Připravujeme.