Materiály

Historie

Připravujeme.

Teorie

Abdullah Öcalan

Připravujeme.

Murray Bookchin

Jedním z inspiračních zdrojů kurdského emancipačního hnutí je Murray Bookchin: především na Západě nepřehlédnutelný teoretik sociální ekologie i zeleného anarchismu. Bookchinovo volání po decentralizované, svobodné, racionální a trvale udržitelné společnosti se stalo stavebním kamenem demokratického konfederalismu, tedy politického směru uváděného do praxe v Rojavě.


  • The Murray Bookchin Reader, ed. BIEHL, Janet
  • AK Press – Bookchin’s Social Ecology and Communalism
  • BOOKCHIN, Murray – Co je sociální ekologie
  • BOOKCHIN, Murray – Historie, Civilizace a Pokrok
  • BOOKCHIN, Murray – Post-Scarity Anarchism
  • BOOKCHIN, Murray – Populační mýtus
  • BOOKCHIN, Murray – Sociální ekologie a dialektické myšlení
  • BOOKCHIN, Murray – Sociální anarchismus nebo anarchismus jako životní styl
  • BOOKCHIN, Murray – Thoughts on Libertarian Municipalism
  • BOOKCHIN, Murray – The Meaning of Confederalism

David Graeber

Připravujeme.